Дата: 2014-11-05

Ем Комплект Сервиз с нова функционалност за изчисляване на цената на ремонт на автомобил в автосервиз. 
 
При попадане на автомобил за ремонт в автосервиз, винаги възниква въпроса, колко ще струва ремонта. Точната оценка за цената на ремонта за дадени услуги се извършва от приемчик или механик, като много често се оказваме неподготвени за обявената сума.
 
За да имате ориентир за цената на ремонта, ЕМ Комплект разработи първия подробен калкулатор за сервизни услуги по марка и модел автомобил с възможност за избор на няколко услуги едновременно.
 
Калкулатора изчислява ориентировъчната стойност на цената на ремонта минимум и максимум, спрямо избрания автомобил и посочените услуги, което позволява да се получи информация и да се вземе решение за нуждите и ремонта на автомобила.
 
Калкулатора за сервизни услуги е най-лесния начин да получите информация в реално време за порядъка на цената на ремонта в автосервиза, преди да го посетите.
 
Цените за услугите са в процес на попълване. Калкулатора не може да изчислява комплексни ремонти за свързани услуги, което ще рече че посещавайки сервиза ще получите доста по-добра цена, когато услугите са свързани.
 
За да разберете как се използва Калкулатора за сервизни услуги и да изчислите цената на Вашия ремонт вижте инструкцията