Дата: 2013-10-03

 

При покупка на запечатан пломбиран варел двигателно масло Cyclon, получавате 12 литра подарък от същото масло в запечатани опаковки.

Промоцията купи варел и спечели важи за следните серии двигателни масла:

CYCLON F X100, CYCLON D1 ULTRA, CYCLON D1 EURO,CYCLON F1 RACING, CYCLON F1V

от 04.10.2013 г. до 31.12.2013 г.